Kontakt

Slovenská dychová hudba – prevádzkovateľ  E-shopu
Občianske združenie

Súhradská 381/8

914 42 Horné Srnie
Slovenská republika

IČO: 51225492

Registračné číslo: VVS/1-900/90-52385


Bankové spojenie

Fio Banka

Číslo účtu: 2201836057

Kód banky: 8330

IBAN: SK4483300000002201836057

SWIFT: FIOZSKBAXXX